معنی و ترجمه کلمه quasi deposit به فارسی quasi deposit یعنی چه

quasi deposit


شبه سپرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها