معنی و ترجمه کلمه quasi free electron theory به فارسی quasi free electron theory یعنی چه

quasi free electron theory


شيمى : نظريه الکترون شبه ازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها