معنی و ترجمه کلمه quasi public company به فارسی quasi public company یعنی چه

quasi public company


بازرگانى : شرکت نيمه دولتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها