معنی و ترجمه کلمه quasi stable elementry particle به فارسی quasi stable elementry particle یعنی چه

quasi stable elementry particle


ذره شبه پايدار
شيمى : ذزه نيم پايدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها