معنی و ترجمه کلمه quasi-elastic force به فارسی quasi-elastic force یعنی چه

quasi-elastic force


شيمى : نيروى شبه کشسان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها