معنی و ترجمه کلمه quaveringly به فارسی quaveringly یعنی چه

quaveringly


بالرزه ،باتحرير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها