معنی و ترجمه کلمه quenched and tempered condition به فارسی quenched and tempered condition یعنی چه

quenched and tempered condition


علوم مهندسى : حالت ترساندن و سخت گردانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها