معنی و ترجمه کلمه quick clay به فارسی quick clay یعنی چه

quick clay


علوم مهندسى : بتن زنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها