معنی و ترجمه کلمه quick count به فارسی quick count یعنی چه

quick count


ورزش : کوتاه کردن علامتهاى قراردادى بوسيله مهاجم ميانى در خط تجمع بمنظور غافلگير کردن تيم مدافع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها