معنی و ترجمه کلمه quick fuse به فارسی quick fuse یعنی چه

quick fuse


ماسوره انى يا فوق انى
علوم نظامى : ماسوره ضربتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها