معنی و ترجمه کلمه quick make-and-break switch به فارسی quick make-and-break switch یعنی چه

quick make-and-break switch


کليد لحظه اى
علوم مهندسى : کليد قطع و وصل سريع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها