معنی و ترجمه کلمه quick recovery به فارسی quick recovery یعنی چه

quick recovery


رونق سريع
بازرگانى : بهبود سريع


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها