معنی و ترجمه کلمه quick recovery به فارسی quick recovery یعنی چه

quick recovery


رونق سريع
بازرگانى : بهبود سريع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها