معنی و ترجمه کلمه quick sight به فارسی quick sight یعنی چه

quick sight


تيزبينى ،بينايى تيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها