معنی و ترجمه کلمه quick step به فارسی quick step یعنی چه

quick step


گام تند،قدم تند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها