معنی و ترجمه کلمه quick-disconnect coupling به فارسی quick-disconnect coupling یعنی چه

quick-disconnect coupling


علوم هوايى : کوپلينگى براى لوله هاى ى سيالات داراى دريچه هاى مسدود کننده و اجزاء اب بندى - کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها