معنی و ترجمه کلمه quick-fading به فارسی quick-fading یعنی چه

quick-fading


زودگذر،بى دوام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها