معنی و ترجمه کلمه quiescent current به فارسی quiescent current یعنی چه

quiescent current


الکترونيک : جريان استراحت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها