معنی و ترجمه کلمه quiescent point به فارسی quiescent point یعنی چه

quiescent point


الکترونيک : نقطه استراحت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها