معنی و ترجمه کلمه quiet enjoyment به فارسی quiet enjoyment یعنی چه

quiet enjoyment


واگذارى مطلق
قانون ـ فقه : حق انتفاع اراضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها