معنی و ترجمه کلمه quieter به فارسی quieter یعنی چه

quieter


ارام کننده ،ارامتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها