معنی و ترجمه کلمه quinquevalent به فارسی quinquevalent یعنی چه

quinquevalent


)quinquivalent(پنج بنيانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها