معنی و ترجمه کلمه quisling به فارسی quisling یعنی چه

quisling


حاکم دست نشانده اجنبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها