معنی و ترجمه کلمه quota sampling به فارسی quota sampling یعنی چه

quota sampling


روانشناسى : نمونه گيرى سهميه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها