معنی و ترجمه کلمه quotable به فارسی quotable یعنی چه

quotable


نقل کردنى ،شايسته نقل قول کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها