معنی و ترجمه کلمه quotient به فارسی quotient یعنی چه

quotient


کسر،(ر ).بهر،خارج قسمت
علوم مهندسى : خارج قسمت
معمارى : بهر
روانشناسى : خارج قسمت
بازرگانى : نسبت
ورزش : بهره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها