معنی و ترجمه کلمه r-c coupling به فارسی r-c coupling یعنی چه

r-c coupling


الکترونيک : جفتگرى مقاومتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها