معنی و ترجمه کلمه r-f power supply به فارسی r-f power supply یعنی چه

r-f power supply


الکترونيک : منبع توان بسامد راديويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها