معنی و ترجمه کلمه rabble به فارسی rabble یعنی چه

rabble


دسته ،توده طبقات پست ،ازدحام ،با اراذل و اوباش حمله کردن به
قانون ـ فقه : جمعيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها