معنی و ترجمه کلمه race ring به فارسی race ring یعنی چه

race ring


سينى دوار،طوقه سرسره اى ،رينگ و پايه مسلسل ،رينگ لغزنده سرسره لغزنده
علوم نظامى : طوقه دوار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها