معنی و ترجمه کلمه racer به فارسی racer یعنی چه

racer


ريل يا سرسره دوار برجک توپ ،مسابقه گذار،مسابقه دهنده ،سريع السير،تندرو
علوم نظامى : رينگ لغزنده برجک توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها