معنی و ترجمه کلمه racial discrimination به فارسی racial discrimination یعنی چه

racial discrimination


روانشناسى : تبعيض نژادى
بازرگانى : تبعيض نژادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها