معنی و ترجمه کلمه rack space به فارسی rack space یعنی چه

rack space


علوم نظامى : محوطه کف چينى شده انبار براى استقرار پالتها يا جعبه هاى مهمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها