معنی و ترجمه کلمه radial bearing به فارسی radial bearing یعنی چه

radial bearing


علوم مهندسى : ياطاقان شعاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها