معنی و ترجمه کلمه radiance به فارسی radiance یعنی چه

radiance


)radiancy(شيد،تابندگى ،تشعشع ،درخشندگى ،پرتو
روانشناسى : تابندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها