معنی و ترجمه کلمه radiate به فارسی radiate یعنی چه

radiate


تابيدن ،پرتو افکندن ،شعاع افکندن ،متشعشع شدن
علوم مهندسى : درخشيدن متشعشع شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها