معنی و ترجمه کلمه radical intiator به فارسی radical intiator یعنی چه

radical intiator


شيمى : اغازگر راديکالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها