معنی و ترجمه کلمه radio frequency به فارسی radio frequency یعنی چه

radio frequency


فرکانس راديويى
علوم مهندسى : فرکانس بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها