معنی و ترجمه کلمه radio sextant به فارسی radio sextant یعنی چه

radio sextant


سکستانت راديويى
علوم نظامى : گيرنده امواج کيهانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها