معنی و ترجمه کلمه radio waves به فارسی radio waves یعنی چه

radio waves


علوم مهندسى : امواج راديويى
علوم هوايى : امواج راديويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها