معنی و ترجمه کلمه radio-frequency amplifier به فارسی radio-frequency amplifier یعنی چه

radio-frequency amplifier


الکترونيک : فزون ساز بسامد راديويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها