معنی و ترجمه کلمه radio-frequency transformer به فارسی radio-frequency transformer یعنی چه

radio-frequency transformer


الکترونيک : مبدل بسامد راديويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها