معنی و ترجمه کلمه radioactive fallout به فارسی radioactive fallout یعنی چه

radioactive fallout


زيست شناسى : ريزه پرتوزا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها