معنی و ترجمه کلمه radiological survey به فارسی radiological survey یعنی چه

radiological survey


تجسس تشعشع اتمى
علوم نظامى : بررسى ميزان وجود تشعشع اتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها