معنی و ترجمه کلمه radiologist به فارسی radiologist یعنی چه

radiologist


راديولژيست ،پرتوشناس
علوم مهندسى : متخصص استعمال پرتو رونتگن متخصص استعمال پرتو مجهول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها