معنی و ترجمه کلمه radiosonde به فارسی radiosonde یعنی چه

radiosonde


دستگاه راديو سوند هواسنجى
علوم نظامى : بالن مخصوص سنجش هوا در هواسنجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها