معنی و ترجمه کلمه radiostrontium به فارسی radiostrontium یعنی چه

radiostrontium


(مع ).استرونتيوم راديو اکتيو،استرونيتوم ¹9

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها