معنی و ترجمه کلمه raillery به فارسی raillery یعنی چه

raillery


شوخى ،استهزا،سرزنش ،انتقاد،توبيخ

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها