معنی و ترجمه کلمه railroad gravel به فارسی railroad gravel یعنی چه

railroad gravel


علوم مهندسى : سنگريزه هاى دو طرف ريلهاى راه اهن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها