معنی و ترجمه کلمه rain gage (am) به فارسی rain gage (am) یعنی چه

rain gage (am)


معمارى : بارانسنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها