معنی و ترجمه کلمه rainfall intensity (i) به فارسی rainfall intensity (i) یعنی چه

rainfall intensity (i)


پدت بارندگى
عمران : ارتفاع ريزش در واحد زمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها